CSR & bærekraft i Academic Work

For oss er det viktig å ta ansvar for hvordan vi påvirker samfunnet og miljøet rundt oss. Vi har valgt å fokusere en stor del av vårt sosiale engasjement på Response Network, en organisasjon som opererer i Sør-Zambia. I tillegg jobber vi aktivt med vårt miljøarbeid og økonomiske ansvar. Når det kommer til vårt miljøarbeid, jobber vi proaktivt for å minimere klimapåvirkningen vår ved å ha både en miljøvennlig tankegang i prosessene og det daglige arbeidet. Les mer om vårt samfunnsansvar og miljøarbeid nedenfor.

Les vår bærekraftsrapport for 2020

Hva er CSR?

CSR – Corporate Social Responsibility eller bedriftens samfunnsansvar kan defineres som bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer i. Alle selskap har både positiv og negativ innvirkning på sine omgivelser, og CSR-aktiviteter fokusere på å øke de positive, og redusere de negative påvirkningene.

«Academic Work har høye ambisjoner når det gjelder CSR. Vi ønsker å være et selskap som ikke bare er suksessfulle innen vårt fagfelt, men også et selskap som gjør en positiv innvirkning i et større perspektiv. Academic Work må leve opp til de standarder og krav gitt til et selskap som driver et vellykket CSR-arbeid.»
– Johan Skarborg, CEO

Vårt miljøarbeid i praksis

  • Vi benytter oss helst av kollektivtransport, om mulig, til og fra møter.
  • Vi gjennomfører møter med våre kolleger i andre land eller byer digitalt, i stedet for å fly.
  • Vi stiller strenge krav til våre leverandører om at produktene vi kjøper er bærekraftige og produsert under gode arbeidsforhold.
  • De siste årene har vi lykkes med å redusere papirforbruket vårt til tross for at vi blir flere ansatte, ved blant annet å sende fakturaer kun elektronisk.
  • Alle ansatte må gå gjennom et kurs hvor de lærer om våre miljø- og CSR-tiltak.

Vårt miljøansvar

Academic Works miljøansvar handler om å sørge for at selskapet opptrer på en måte som er bærekraftig fra et miljøperspektiv, det vil si at virksomheten drives på en måte som ikke har en langsiktig negativ innvirkning på miljøet. Og som tjenesteleverandør handler det om å f. eks. fremme en miljøvennlig reisepolitikk og samtidig prøve å minimere sløsing av papir.

Bærekraftsrapporten 2020

Bærekraftsrapporten 2019
Bærekraftsrapporten 2018
Bærekraftsrapporten 2017

Vårt arbeid i Zambia

Hvert år gir Academic Work-gruppen 1% av overskuddet til et utdanningsprogram i det sørlige Zambia, administrert av organisasjonen Response Network. Ansatte ved Academic Work kan også bli med i programmet ved å gi 1% av sin nettolønn til «Academic Work Sponsorship Program» et program som sørger for at barn får utdanning. Vi kaller dette «One Percent Movement.»

Les mer om vårt arbeid i Zambia her

Vårt økonomiske ansvar

Økonomisk ansvar tar vi ved at selskapet holder seg til både etiske og juridiske krav når det gjøres forretninger. Det handler om å sikre at underleverandørens ansatte har anstendige arbeidsvilkår, så vel som å sikre at selskapets produkt ikke påvirker brukernes helse negativt. Vi ønsker at vårt engasjement og arbeid med CSR-spørsmål skal skinne gjennom i vårt daglige arbeid.

Del artikkelen