CSR & bærekraft i Academic Work

For oss er det viktig å ta ansvar hva gjelder påvirkningen av samholdet og omgivelsene rundt oss. Vi har valgt å fokusere en stor del av vårt engasjement til Response Network, en organisasjon som er lokalisert sør i Zambia. Samt miljø- og økonomiske ansvar.

Les vår bærekraftsrapport fra 2019

CSR – Corporate Social Responsability er et selskaps ansvar for påvirkning, hvor det støttes opp på et økonomisk, miljø- og samfunnsmessig perspektiv. Alle selskap har både positiv og negativ innvirkning på sine omgivelser, derfor skal CSR-aktiviteter fokusere på å øke de positive, og redusere de negative påvirkningene.

"Academic Work har høye ambisjoner når det gjelder CSR. Vi ønsker å være et selskap som ikke bare har suksess innenfor vårt kjerneområde, men også et selskap som gjør en positiv forskjell i et større perspektiv. Academic Work må leve opp til de standarder og krav gitt til et selskap som driver et vellykket arbeid med CSR." Johan Skarborg, CEO

Vårt miljøansvar

Academic Works miljøansvar handler om å sørge for at selskapet opptrer på en måte som er bærekraftig fra et miljøperspektiv, det vil si at virksomheten drives på en måte som ikke har en langsiktig negativ innvirkning på miljøet. Og som tjenesteleverandør handler det om å f. eks. fremme en miljøvennlig reisepolitikk og samtidig prøve å minimere sløsing av papir.

Bærekraftsrapporten 2019

Vårt engasjement i Zambia

Hvert år gir Academic Work-gruppen 1% av overskuddet til et utdanningsprogram i det sørlige Zambia, administrert av organisasjonen Response Network. Ansatte ved Academic Work kan også bli med i programmet ved å gi 1% av sin nettolønn til «Academic Work Sponsorship Program» et program som sørger for at barn får utdanning.

Les mer om vårt arbeid i Zambia her

Vårt økonomiske ansvar

Økonomisk ansvar tar vi ved at selskapet holder seg til både etiske og juridiske krav når det gjøres forretninger. Det handler om å sikre at underleverandørens ansatte har anstendige arbeidsvilkår, så vel som å sikre at selskapets produkt ikke påvirker brukernes helse negativt. Vi ønsker at vårt engasjement og arbeid med CSR-spørsmål skal skinne gjennom i vårt daglige arbeid.

Del artikkelen