Vårt samfunnsansvar

Corporate Social Responsibility handler om at et selskap bør ta ansvar for sin påvirkning på samfunnet fra et økonomisk, miljø- og samfunnsmessig perspektiv. Alle selskap har både positiv og negativ innvirkning på sine omgivelser, derfor skal CSR-aktiviteter fokusere på å øke den positive, og redusere de negative påvirkningene.

Les mer om oss

Miljøansvar

Miljøansvar handler om å sørge for at selskapet opptrer på en måte som er bærekraftig fra et miljøperspektiv, noe som betyr at vår virksomhet drives på en måte som ikke har en langsiktig negativ innvirkning på miljøet. For Academic Work, som er en tjenesteleverandør, handler det om f.eks. å fremme en miljøvennlig reisepolitikk og samtidig prøve å minimere sløsing med papir.

Økonomisk ansvar

Økonomisk ansvar er å sikre at selskapet holder seg til både etiske og juridiske krav når det gjøres forretninger. Det handler om å sikre at underleverandørens ansatte har anstendige arbeidsvilkår, så vel som å sikre at selskapets produkt ikke påvirker brukerens helse negativt. For oss som tjenesteleverandør, handler det stort sett om å ta ansvaret som følger av å drive en økonomisk forsvarlig virksomhet, og dermed påta seg ansvaret for aksjonærene og gi dem en avkastning på sine investeringer.

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar innebærer å sikre at de ansatte er fornøyde og forhindre alle typer diskriminering på arbeidsplassen. Det handler om å drive virksomheten på en etisk måte, og vurdere helse og trivsel for alle uavhengig om det er ansatte, leverandører, samarbeidspartnere eller forbrukere. Innenfor området samfunnsansvar ligger veldedige donasjoner og veldedige prosjekter, som for Academic Work inkluderer filosofien bak One Percent Movement, og vårt engasjement i Zambia og Response Network.

One percent movement

Academic Work tror på One Percent Movement. Vi tror at de fleste av oss er i stand til å dele minst én prosent av deres nettoinntekt, da én prosent trolig ikke vil ha en enorm innvirkning på din hverdag, men kan gjøre en vesentlig forskjell for andre.

One percent movement hos Academic Work

Hvert år gir Academic Work-gruppen 1 % av overskuddet til et utdanningsprogram i det sørlige Zambia, administrert av organisasjonen Response Network. (www.responsenetwork.org) Ansatte ved Academic Work kan også bli med i programmet ved å gi 1 % av sin nettolønn til "Academic Work Sponsorship Program", som er et program som sørger for at barn får utdanning. Dette prosjektet gjennomføres sammen med Response Network.

"Academic Work har høye ambisjoner når det gjelder CSR. Vi ønsker å være et selskap som ikke bare har suksess innenfor vårt kjerneområde, men også et selskap som gjør en positiv forskjell i et større perspektiv. Academic Work må leve opp til de standarder og krav gitt til et selskap som driver et vellykket arbeid med CSR."

Johan Skarborg, CEO

Del artikkelen