My profile
My profile
Academyexpand_more
Jobbsøkerexpand_more
Bedriftexpand_more
Finn medarbeiderexpand_more
Utvikle ferdigheterexpand_more
Bli en bedre arbeidsgiverexpand_more
Hvorfor samarbeide med ossexpand_more
Guider og artiklerexpand_more
Om ossexpand_more
Kontaktexpand_more
Kontakt ossexpand_more
Våre kontorerexpand_more
Presseexpand_more
Annetexpand_more
Hero image

Et bærekraftig samfunn starter med menneskene

Og vi jobber med mennesker.

Mennesker med riktig kompetanse kan skape store, positive endringer. Vi er eksperter på rekruttering og kompetanseutvikling og er opptatt av å legge til rette for at både enkeltpersoner og bedrifter kan utnytte potensialet sitt fullt ut og skape en mer bærekraftig verden.

MENNESKER

Skape muligheter

for at mennesker,

kan utvikle seg

For å lykkes med overgangen til et bærekraftig samfunn er vi avhengig av mennesker som har den riktige kompetansen for å lede samfunnet fremover. Mennesker som har funnet mening i en jobb som inspirerer dem. Vi er opptatt av å frigjøre potensialet som ligger i oss alle, gjøre en varig forskjell i folks liv og ha positiv innflytelse på mennesker, planeten og samfunnet.

Vi er opptatt av at alle som samarbeider med oss skal finne en jobb som gir dem glede, og som gir dem mulighet til å utnytte potensialet sitt fullt ut i den aktuelle rollen.

enter image description here

Vi ønsker å være den foretrukne karrierepartneren for mennesker som bytter karriere og for dem som er tidlig i karrieren, for å sikre at mennesker med ulik bakgrunn får de samme mulighetene.

Vi har et engasjement som strekker seg langt utenfor den daglige virksomheten, og vi ønsker å skape muligheter for vekst ved å bidra til fellesskapet i form av blant annet veldedighet, donasjoner og frivillig arbeid.

enter image description here

Mangfold beriker bedriftene våre og sørger for at virksomheten og medarbeiderne kan utvikle seg på nye måter. Vi mener at mangfold skaper et sunnere arbeidsmiljø som åpner opp for ulike perspektiver og fremmer nye ideer. Vi måler mangfoldet i bedriftene våre ved å samle inn data om medarbeidernes kjønn og etniske bakgrunn.

SAMFUNNET

Sette fart

på overgangen til

et bærekraftig

samfunn

Manglende kompetanse representerer en av de største barrierene for overgangen til et bærekraftig samfunn. Vi vet at det mangler kompetanse på spesifikke områder som kreves for å utvikle eller oppskalere ny teknologi. Gjennom Academic Work Academy kan mennesker med riktig innstilling, motivasjon og kvalifikasjoner finne nye karrieremuligheter. Vi bruker Evidence Based Recruitment, en metode som reduserer påvirkningen fra ubevisst bias, og som fokuserer på kandidatens potensial fremfor erfaring.

For å klare overgangen til et bærekraftig samfunn er det avgjørende at mennesker som ofte blir oversett av en eller annen uvesentlig grunn, kan endre karriere slik at de fortsetter å være relevante i et skiftende arbeidsmarked.

enter image description here

Endring starter hos den enkelte, og vi ønsker å spille en aktiv rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn. Derfor har vi igangsatt kurs i bærekraft for konsulenter og ansatte i Academic Work. Ved å gi medarbeiderne våre opplæring i bærekraft før vi sender dem ut på oppdrag kan vi ha positiv innflytelse på de aktuelle bedriftene, bedriftskulturen og arbeidsplassene.

Kursene har allerede startet opp i Sverige med et program kalt Hållbarhetsacceleratorn (Bærekraftsakseleratoren), og vi forventer at ca. 5000 ansatte vil delta. Vi håper å kunne tilby kursene til medarbeidere i andre land i nærmeste fremtid.

The One Percent Movement

Se hvordan donasjoner fra medarbeiderne våre hjelper jenter i Zambia ved å gi dem skolegang og en lysere fremtid.

PLANETEN

Bli en

klimapositiv

virksomhet.


Vi gjør vårt ytterste for å bli en klimapositiv virksomhet. Det er ikke lenger nok å være karbonnøytral, næringslivet må gjøre sitt for å redde planeten vi bor på. Vi må sørge for at bærekraft hele tiden står sentralt både hos medarbeiderne og konsulentene våre og hos kundene vi hjelper.

Ved å skape bevissthet, lære opp medarbeiderne våre og påvirke atferden deres ved hjelp av opplæring, retningslinjer, oppfordringer, utfordringer og endret atferd kan vi sørge for at bærekraft blir en integrert del av alt vi gjør.

enter image description here

Å bli klimapositive betyr å fjerne mer CO2 fra atmosfæren enn vi produserer, slik at vi har en positiv, og ikke en negativ, påvirkning på miljøet. Innen utgangen av 2023 har vi utlignet alle kjente tidligere CO2-utslipp siden Academic Work ble stiftet i 1998. Dette har vi oppnådd via samarbeid med tre organisasjoner: Siaya Cookstoves i Kenya, Nakau REDD+ i Fiji og CommuniTree i Nicaragua. Disse prosjektene jobber for å redusere behovet for ved til brensel, bevare skogen og plante ny skog i områder der skogen har blitt hogd ned. Vi kan alltid gjøre mer for å beskytte planeten, og vi er opptatt av å bidra med det vi kan.

Last ned vår bærekraftsrapport for 2023

Les vår siste Akind Sustainability Report for å få vite hvordan merkevarefamilien vår jobber for å skape et bærekraftig samfunn.

Vi forplikter oss til

Science Based Targets

initiativet

Som en del av vår bærekraftsstrategi, forplikter vi oss nå til Science Based Targets initiativet. Ved å bli med i initiativet, vil vår gruppe av selskaper få avgjørende veiledning om hvordan man kan akselerere overgangen til et mer bærekraftig samfunn.
Les mer om initiativet her!