Rekruttere

Young Professionals har talt, offentlig sektor på topp!

Offentlig sektor er en attraktiv arbeidsplass for unge arbeidstakere viser vår årlige undersøkelse, Young Professional Attraction Index. Nesten 1 av 5 av Norges mest attraktive arbeidsplasser er offentlige virksomheter.

–Det er gøy å se at så mange offenlige virksomheter er høyt oppe i unges bevissthet. 9 av de 50 virksomhetene på listen over Norges mest attraktive arbeidsplasser, er offentlige foretak. Det viser at de klarer å imøtekomme faktorene som unge arbeidstakere anser som de viktigste når de skal velge arbeidsgiver, som gode utviklingsmuligheter, godt sosialt miljø og ikke minst et trygt ansettelsesforhold, sier Mads Wildhagen, markedssjef i Academic Work.

Kåringen skjer på bakgrunn av vår årlige undersøkelse, Young Professional Attraction Index (YPAI 2018). Indeksen er utarbeidet i samarbeid med Kantar TNS, og kårer blant annet Norges mest attraktive arbeidsplasser basert på tre parametere: Arbeidsgiverens rykte i markedet; arbeidsgiverens opplevde fremgang; og om respondentene ønsker å jobbe hos arbeidsgiveren eller ikke.

Undersøkelsen inkluderer de 50 mest attraktive arbeidsplassene i Norge basert på hvilke virksomheter som respondentene har angitt flest ganger. De to offentlige virksomheten som gjør det best er Norges Bank (16. plass) og Innovasjon Norge (18. plass).

Bane Nor, NAV og Oslo kommune inkluderes også i listen over attraktive arbeidsplasser.

– Det er spesielt imponerende at Bane Nor rangeres som en av virksomheten som flest unge arbeidstakere kan tenke seg å jobbe hos. De har fremdeles et ganske nytt navn i arbeidsmarkedet, og at de allerede har oppnådd å være «top-of-mind» hos denne målgruppen, er sterkt, sier Wildhagen.

Oslo kommune tar en 47. plass i årets kåring, Bane Nor inntar 49. plass og 50. plass går til NAV. Alle ligger mer eller mindre stabilt sammenlignet med fjorårets undersøkelse.

– Selv om disse virksomhetene rangeres nederst blant de 50 arbeidsplassene i kåringen, er det samtidig viktig å huske at det er en utrolig bra prestasjon å ha kommet med på listen i det hele tatt. Dette er alle virksomheter som unge arbeidstakere har angitt som plasser hvor de kunne tenke seg å jobbe, sier Wildhagen.

Vil du vite mer om YPAI?

Last ned hele undersøkelsen her

Kjennskap gjør ikke nødvendigvis attraktiv

I undersøkelsen kommer det frem at det ikke nødvendigvis er kjennskap som er den viktigste driveren for at unge ønsker å jobbe hos en virksomhet. I tillegg svarer kun én av fem at en viktig faktor når de skal velge arbeidsgiver er at virksomheten er innovativt og fremgangsrikt.

For unge arbeidstakere er det mye viktigere er det at virksomheten tilbyr gode utviklingsmuligheter (64%), har et godt sosialt miljø (63%) og tilbyr utfordrende og varierte oppgaver (58%).

– Arbeidsmarkedet i dag er kandidatenes marked – norske arbeidsgivere har behov for ny arbeidskraft og kandidatene har flere alternativer å velge mellom enn før. Da ser vi at det ikke er nok at en virksomhet anses som kjent og fremgangsrikt. Man må også vise at man har det gøy på jobb og har muligheten til å stige i gradene, avslutter Wildhagen.

Offentlige virksomheter på listen:
1. Norges Bank (16. plass på listen)
2. Innovasjon Norge (18. plass på listen)
3. Statkraft (28. plass på listen)
4. Skatteetaten (36. plass på listen)
5. Statnett (40. plass på listen)
6. Forsvaret (42. plass på listen)
7. Oslo kommune (47. plass på listen)
8. Bane Nor (49. plass på listen)
9. NAV
(50. plass på listen)

Skal du ansette?

Så langt har vi hjulpet de aller fleste bransjer og ledere med å løse deres behov både ved innleie og rekruttering. Faktisk har vi sammen med våre kunder og samarbeidspartnere gitt over 130 000 young professionals en karrieremulighet.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe dere med å løse dagens eller fremtidige behov.

Kontakt oss i dag
Del artikkelen