I karrieren

Klar for å ta det neste steget i din karriere, slik lufter du det for sjefen

Begynner du å kunne dine arbeidsoppgaver så bra at det føles ut som du går på autopilot? Eller var den jobben du ettertraktet, ikke så morsom som du trodde? Det kan være vanskelig å innrømme at du har vokst ut av din nåværende rolle og er klar for noe nytt. Skal du fortelle sjefen din hvordan du føler det, eller er det å skyte seg selv i foten?

Våg å fortelle

Du kjenner sjefen din best selv, men i det lange løp lønner det seg som regel å fortelle hvordan man har det. Sjefen din kan allerede ha gjort seg sine tanker, men venter på at du skal komme på det selv. Forsøk å definer hva det er du savner i din nåværende rolle, og om det finnes arbeidsoppgaver som kan supplere din jobb og få deg til å trives igjen.

Nye muligheter internt i bedriften

Bare fordi du begynner å føle deg komplett i rollen du har i dag, betyr det ikke nødvendigvis at du er ferdig i den bedriften du jobber i.

Kanskje har bedriften forandret seg siden din stillingsbeskrivelse ble skrevet og kanskje har nye arbeidsoppgaver oppstått - arbeidsoppgaver du kanskje kan ta på deg? Begynner en helt ny stilling å vokse frem? Er det bedriftskulturen som får deg til å ville bli værende? Det er i så fall bra! Det betyr at du vil i samme retning som din arbeidsgiver. Er din sjef fornuftig, bør hun/han verdsette det og i den grad det er mulig, forsøke å imøtekomme dine ønsker så godt det lar seg gjøre.

Vi bytter jobb oftere

Føler du at din fremtid på din nåværende arbeidsplass allikevel går mot slutten? Det er ikke så rart! Uansett hva du gjør – ikke sammenlign deg med mamma, pappa eller besteforeldre. Både du og de vet at dagens arbeidsmarked ikke er slik som det var før. Du kommer med stor sannsynlighet ikke til å bli værende på samme arbeidsplass til du får gullklokken, selv om andre i slekten gjorde det. Du behøver ikke uroe deg over at rekruttereren synes det ser dårlig ut at du bare var hos din forrige arbeidsgiver en kortere tidsperiode, selv om det så klart finnes grenser for hvor ofte man bør bytte jobb. Å bytte jobb for ofte kan sende ut feil signaler, men det skal mye til for at det anses som noe negativt på dagens arbeidsmarked. Tenk på hvor mange det finnes, som jobber som konsulenter og selvstendige næringsdrivende, det blir mer og mer vanlig med tidsbegrensete oppdrag. Uansett er det best å akseptere at du begynner å føle deg klar for nye utfordringer. Det er ikke noe feil med det, og det ligger ikke noe prestasjon i det å være lenge på en arbeidsplass når det ikke føles rett.

Gå med stil

Hvis du forteller sjefen din hva du tenker om din situasjon, har han/hun muligheten til å forberede seg på at du eventuelt kommer til å gå videre i karrieren når du føler deg klar. Det er trolig noe av det mest reale du kan gjøre mot sjefen din, og det kommer til å lønne seg når du trenger referanser. Hvis du har flaks, har kanskje sjefen din til og med et nettverk av kontakter som du kan få tilgang til når du skal videre?

Del artikkelen