Lag en rekrutteringsstrategi

Hvordan skal du nå forretningsmålene dine? Hvordan skal du få virksomheten din til å utvikle seg? Enda et viktig spørsmål; hvilke medarbeidere trenger du for å lykkes med dette? Det eneste som ikke kan kopieres i en virksomhet er personene som arbeider der. På grunn av dette er det viktig å lage en strategi for rekruttering, slik at de riktige personene havner på riktig plass.

Hva er rekrutteringsstrategi?

For at bedriften skal fortsette å utvikle seg er det viktig å rekruttere med et langsiktig perspektiv. Det å lage en strategi for rekruttering innebærer å vite hvilken kompetanse som trengs for at du skal kunne nå målene dine, samtidig som du har en godt utarbeidet plan for hvordan du skal skaffe deg denne kompetansen. Et eksempel på en rekrutteringsstrategi er å sette opp en medarbeiderplan. Ved å lage en slik plan skaper du forutsetninger for å finne riktige medarbeidere på lang sikt og sikrer at du har riktig kompetanse. Denne planen bør også inkludere hvordan du skal nå mulige kandidater og tydeliggjøre hvilken verdi du kan tilby som arbeidsgiver. Vil du ha hjelp til dette arbeidet og til rekruttering kan du vende deg til oss i Academic Work. Lær mer om hvordan du går i gang med en medarbeiderplan her.

Rekruttering via Academic Work

Gjennom rekruttering hjelper vi deg å finne riktige medarbeidere på en effektiv og treffsikker måte. Det å bruke et rekrutteringsbyrå gjør at du kan fokusere mer på kjernevirksomheten din. Vi er eksperter på rekruttering innenfor mange ulike forretningsområder som blant annet IT, tekniske tjenester og økonomi, samtidig som vi brenner for rekruttering og bemanning. Helt siden begynnelsen har vi satt søkelys på og skapt et stort nettverk av young professionals, studenter, nyutdannede og de som er i starten av sin karriere. Vi hjelper til med annonsering, utvelgelse og intervjuer og senere, etter kandidatintervjuet, tar du den endelige beslutningen om kandidaten skal ansettes eller ikke.

Del artikkelen