Rekruttere

Hvordan fungerer rekruttering?

Rekruttering er når en bedrift får hjelp av en ekstern aktør gjennom hele rekrutteringsprosessen, fra annonsering til utvelgelse og intervjuer, inntil en ny kandidat har blitt ansatt til stillingen. Dette passer godt når det er behov for en rask ansettelse til en stilling. Når rekrutteringsressursene ikke strekker til kan det også være en effektiv løsning å få hjelp av et rekrutteringsbyrå. Men hvordan foregår det egentlig?

Rekruttering via Academic Work

Rekruttering innebærer at vi hjelper deg å finne riktig medarbeider til arbeidsplassen. En feilrekruttering kan bli kostbart for bedriften og det å starte en ny rekrutteringsprosess krever også mye tid. For å unngå dette, kan det være en god idé å vende seg mot spesialister på området. Våre rekrutterere er eksperter innenfor ulike forretningsområder og kan på grunn av dette gi den hjelpen som passer akkurat for deg. Vi fungerer som et mellomledd mellom deg og kandidatene gjennom hele rekrutteringsprosessen. Vi tar oss av alle oppgavene i rekrutteringsprosessen og oppdaterer deg kontinuerlig i mellomtiden. Slik vi ser det, skal rekrutteringen gå raskt og være både fleksibel og treffsikker. Rekruttering er en måte å sikre at du har riktig kompetanse på plass for et langsiktig perspektiv. Trenger du en mer kortsiktig løsning ? Da kan bemanning være et alternativ.

Hvordan fungerer en rekrutteringsprosess?

Når vi starter en rekrutteringsprosess, begynner vi med å lytte til nøyaktig hva du trenger. Kravprofilen er det som bestemmer hvilken kompetanse, samt hvilke kvalifikasjoner og egenskaper kandidaten bør ha for å passe til stillingen. Når vi sammen har formet kravprofilen, begynner søket etter riktig kandidat. Vi annonserer blant annet i nettverket vårt av young professionals, og for tjenester med høyere kravprofil kan vi også gjøre et aktivt søk etter kandidater. Når utvalget er klart kalles kandidatene inn til intervju hos oss, og vi blir nærmere kjent med dem. Deretter presenterer vi kandidatene som vi anser å være best egnet til bedriften din og senere tar du den avgjørende beslutningen. Når hele prosessen er gjennomført, blir kandidaten ansatt direkte hos deg og Academic Works rolle som mellomledd er ferdig.

Del artikkelen